น้ำพริกเผาผัดหมู

฿50

รายละเอียดสินค้า

น้ำพริกเผาบ้านพิมพ์มีความต้องการในการสืบทอดการทำน้ำพริกที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นมิให้หายไปตามกาลเวลา มีการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรภายในชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษชั้นดีภายในชุมชนมาแปรรูป ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน อย. และได้รางวัลการันตีรสชาติและคุณภาพอีกมากมาย
ภาค :
ภาคตะวันตก
จังหวัด :
กาญจนบุรี
มาตรฐานสินค้า :
อย. / OTOP 3 ดาว
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเผาบ้านพิมพ์
อายุการเก็บรักษา :
1 ปี
ราคา :
50 บาท / กระปุก
เบอร์โทร :
098-9320457
ช่องทางติดต่อ :

สินค้าใหม่