กระเป๋าพู่ประดิษฐ์ Montmaxx DIY Bag

฿189

รายละเอียดสินค้า

1กระเป๋าผ้าร้าน Montmaxx DIY Bag เป็นกระเป๋าผ้าที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม มีการมุ่งเน้นในเรื่อง handmade มีการพัฒนาในเรื่องการออกแบบ การทำกระเป๋าให้ได้ตามความต้องการและมีรูปแบบที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกรูปแบบของผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆให้ดูสวยงาม ส่วนในเรื่องการผลิตนั้นก็ได้เริ่มจากการพยายามหากลุ่มแม่บ้านในพื้นที่เพื่อที่จะผลิตและจะได้เป็นการสนับสนุนให้เกิดรายได้ในกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อีกด้วย และพู่ห้อยกระเป๋าผลิตจากกลุ่มแรงงานที่แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาค :
ภาคตะวันออก
จังหวัด :
สมุทรปราการ
มาตรฐานสินค้า :
OTOP / CPOT
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
นางสุพินดา สุ่มสวัสดิ์
อายุการเก็บรักษา :
2 ปี
ราคา :
หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน
เบอร์โทร :
090-2979626

สินค้าใหม่