จักสานผักตบชวา

฿450

รายละเอียดสินค้า

วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุงเกิดจาก
การรวมกลุ่มของชุมชนที่ต้องการรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำไร่ทำนา โดยมี
คุณชุ้น ฉะอ้อนชม ซึ่งเป็นผู้นำได้ไปศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มศิลปาชีพบางไทร และนำมาเผยแพร่สู่ชาวบ้านในชุมชน จนเริ่มรวมตัวกันก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุงแห่งนี้ พร้อมทำการตลาดเชิงรุกด้วยการนำสินค้าออกไปให้ลูกค้าเลือกซื้อด้วยตัวเอง จึงก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น จนสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้เลย

ภาค :
ภาคตะวันตก
จังหวัด :
นครปฐม
มาตรฐานสินค้า :
มผช.
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง
อายุการเก็บรักษา :
ไม่มีวันหมดอายุ
ราคา :
ราคา 420 บาท ใบ ขายส่ง ราคา 1,700 บาท ลัง รวมค่าขนส่ง บรรจุ5 ใบ
เบอร์โทร :
081-988-3461 , 063-140-9322

สินค้าใหม่