ผ้าทอย้อมคราม บ้านดอนกอย

฿1,000

รายละเอียดสินค้า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการทอผ้าของไทย และเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนใน 3 ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสด็จเยือนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเพื่อทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตผ้าโดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่น พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชนบ้านดอนกอยให้ไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ขึ้น และได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาและผลงานมาไว้ในหนังสือ “ดอนกอยโมเดล”
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :
สกลนคร
มาตรฐานสินค้า :
มผช., OTOP 5 ดาว
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
อายุการเก็บรักษา :
มากกว่า 10 ปี
ราคา :
1000 บาท
เบอร์โทร :
086-365-4438

สินค้าใหม่