ลูกประคบสมุนไพร ตรา BherB Organic Herb

฿70

รายละเอียดสินค้า

ลูกประคบสมุนไพรชนิดแห้ง เป็นการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาอบแห้งด้วยพาราโบล่าโดมเพื่อรักษาคุณภาพและสรรพคุณทางยา และเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น ที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์อินทรีย์ประเทศไทย หรือ Organic Thailand ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอีกด้วย
ภาค :
ภาคกลาง
จังหวัด :
กาญจนบุรี
มาตรฐานสินค้า :
มผช., OTOP, Organic Thailand
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลมุ่สุ่ม
อายุการเก็บรักษา :
6 เดือน
ราคา :
70 บาท
เบอร์โทร :
084-361-1257

สินค้าใหม่