ไม้นวด Kanyawooden

฿200

รายละเอียดสินค้า

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนสำคัญที่นำมาต่อยอดสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เห็นกันมากมาย Kanyawooden กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอนจึงได้พัฒนาจนเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไม้นวดและเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้รายหนึ่งที่ยืนหยัดยาวนาน เป็นการผลิตแบบครัวเรือน มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :
บุรีรัมย์
มาตรฐานสินค้า :
มผช., OTOP 5 ดาว, OTOP Select, สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
Kanyawooden (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต หัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน)
อายุการเก็บรักษา :
36 เดือน
ราคา :
200 บาท
เบอร์โทร :
095-620-2863

สินค้าใหม่