ปลาสลิดทอดกรอบ

฿329

รายละเอียดสินค้า

บริษัทสุขสมหมายได้มีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าของชุมชนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล พร้อมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ภาค :
ภาคกลาง
จังหวัด :
สุพรรณบุรี
มาตรฐานสินค้า :
อย., OTOP 5 ดาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน, GMP Codex
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด
อายุการเก็บรักษา :
4 เดือน
ราคา :
329 บาท
เบอร์โทร :
063-369-1556

สินค้าใหม่