กล้วยอบม้วย ตราเจ๊ม่วย

฿35

รายละเอียดสินค้า

ทําจากกล้วยพันธุ์มะลิอ่อง ซึ่งจะมีรสชาติ หวาน หอมกว่ากล้วยพันธุ์อื่น  กล้วยตาก 50 บาท / กล้วยโรล 35 บาท
ภาค :
ภาคเหนือ
จังหวัด :
พิษณุโลก
มาตรฐานสินค้า :
มผช., OTOP 4 ดาว, อย.
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์
อายุการเก็บรักษา :
6 เดือน
ราคา :
35-50 บาท
เบอร์โทร :
086-211-3995

สินค้าใหม่