ช็อกบอลทูโทน

฿50

รายละเอียดสินค้า

อําเภอทับสะแกเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก" นํามาแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ "ช็อกบอลทูโทน" สร้างความหลากหลายในรสชาติและความโดดเด่นของมะพร้าวทับสะแก จนสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้เข้ามาในชุมชน
ภาค :
ภาคตะวันตก
จังหวัด :
ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานสินค้า :
อย., HALAL, มผช., OTOP 5 ดาว
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก
อายุการเก็บรักษา :
12 เดือน
ราคา :
50 บาท /กล่อง
เบอร์โทร :
090-962-3662

สินค้าใหม่