กล้วยเล็บมือนางนพเก้า

฿35

รายละเอียดสินค้า

เริ่มจากได้มีการรวมกลุ่มกันทําผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยมาขอซื้อกล้วยจากชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ตอนแรกๆ มีการตากกล้วยตามลานบ้าน ภายหลังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนระบบ Green House ให้กับทางกลุ่ม จึงพัฒนามาสู่การตากกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กล่องใหญ่ (700 กรัม) ราคา 140 บาท/กล่อง, กล่องเล็ก (200 กรัม) 35 บาท/กล่อง
ภาค :
ภาคใต้
จังหวัด :
ชุมพร
มาตรฐานสินค้า :
อย., มผช.
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
กล้วยเล็บมือนางนพเก้า
อายุการเก็บรักษา :
1 เดือน
ราคา :
35-140 บาท
เบอร์โทร :
085-458-4118

สินค้าใหม่