กล้วยติดหนึบ ไร่บ้านข้าวหอม

฿50

รายละเอียดสินค้า

กระบวนการผลิตใช้แรงงานในท้องถิ่น (Handmade) ทุกข้ันตอน 50 บาท/ถุง (150 กรัม)
ภาค :
ภาคเหนือ
จังหวัด :
พิจิตร
มาตรฐานสินค้า :
อย.
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
บริษัท ไร่บ้านข้าวหอม จำกัด
อายุการเก็บรักษา :
4 เดือน
ราคา :
50 บาท
เบอร์โทร :
089-922-7286

สินค้าใหม่