จิ้งหรีดทอดกรอบ

฿35

รายละเอียดสินค้า

เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน และเป็นจุดให้ความรู้จัดอบรมให้เกษตรกร รวมถึงรับซื้อผลผลิตเพื่อนํามาแปรรูป โดยปัจจุบัน มีสมาชิก 447 ราย
ภาค :
ภาคกลาง
จังหวัด :
ลพบุรี
มาตรฐานสินค้า :
GMP, GAP
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม
อายุการเก็บรักษา :
8 เดือน
ราคา :
ซองละ 35 บาท
เบอร์โทร :
061-887-6853

สินค้าใหม่