ผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูป

฿50

รายละเอียดสินค้า

ลูกหยี เป็นที่รู้จักกันเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว และมีปริมาณมากในภาคใต้ของประเทศไทย เดิมทีการนําลูกหยีมากะเทาะเปลือกเพื่อจําหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่ต่อมาได้มีการทดลองผลิตและแปรรูปลูกหยีออกมาทั้งชนิดกวนและทรงเครื่องมาจัดจําหน่ายในท้องตลาด ทำให้เป็นที่ชื่นชอบและถูกปากสําหรับผู้คนที่ได้ลิ้มลองลูกหยีแปรรูป ทําให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชม
ภาค :
ภาคใต้
จังหวัด :
ปัตตานี
มาตรฐานสินค้า :
HALAL, มผช., อย., OTOP Select
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลูกหยีสะดาวา
อายุการเก็บรักษา :
7 เดือน
ราคา :
50 บาท/ห่อ
เบอร์โทร :
089-294-2984

สินค้าใหม่